SW-881 \"Chúng ta hãy tắm cùng nhau!\" Khi tôi tắm chung với những người anh em họ lớn của mình, tôi giả vờ rửa sạch vật cương cứng của mình và chạm vào nó. Đây phải là một tín hiệu để chết tiệt!

SW-881 \