ALDN-127 Bạn của bạn tôi lúc đó... Miki Yoshii, mẹ của bạn tôi - Miki Yoshii (Ryoko Izawa, Miki Yoshii)

Thành thật mà nói, tôi phát hiện ra rằng phụ nữ ở độ tuổi này có nhiều ham muốn tình dục hơn tôi... Và dì của tôi có tính khí M và lắng nghe mọi điều tôi nói... Mối quan hệ vẫn tiếp tục ngay cả khi tôi đã đi học... Khi chồng tôi không có ở đó. Gần đây tôi làm chuyện ấy ở nhà một người bạn.

ALDN-127 Bạn của bạn tôi lúc đó... Miki Yoshii, mẹ của bạn tôi - Miki Yoshii (Ryoko Izawa, Miki Yoshii)