SAN-157 Kodue Minami, Một người phụ nữ đã có gia đình dâng hiến cơ thể của mình cho một địa chủ ác quỷ vì cô ấy không thể tìm được tiền thuê nhà và trở thành một kẻ tào lao

Công ty do chồng cô điều hành bị phá sản và gia đình \"Kozue\" tiếp tục bị nợ tiền thuê nhà. Một ngày nọ, chủ nhà đến thu tiền thuê nhà và làm bẽ mặt cô trước cửa khi nói rằng cô không thể trả tiền lãi. Tháng tiếp theo, Kodue không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lại tiền thuê nhà bằng cơ thể của mình.

SAN-157 Kodue Minami, Một người phụ nữ đã có gia đình dâng hiến cơ thể của mình cho một địa chủ ác quỷ vì cô ấy không thể tìm được tiền thuê nhà và trở thành một kẻ tào lao