SDMU-006 SOD Nữ nhân viên thứ 29 Người dùng đồng trinh Gachinko x SOD Bán buôn bàn chải trong nhà Trò chơi vua - Aya Sakurai

Trò Chơi Bá Vương Lần Thứ 29. Tất cả những người dùng còn trinh đang đợi các nhân viên nữ được triệu tập đến công ty vào một ngày lễ giả và tiệc uống rượu chào mừng các bộ phận chuyển công tác. Hơn nữa, lần này tôi đã ném một tấm ngăn cho Aya Sakurai từ bộ phận quảng cáo lần đầu tiên. Một tài liệu mất trinh mà không có bất kỳ cuộc họp. Trinh nữ-sama đã đưa ra một mệnh lệnh ích kỷ, và mọi người đã có một bữa tiệc lớn.

SDMU-006 SOD Nữ nhân viên thứ 29 Người dùng đồng trinh Gachinko x SOD Bán buôn bàn chải trong nhà Trò chơi vua - Aya Sakurai