Biết mình sắp chêt và đây là mong muốn cuối cùng của anh

Mong ước cuối cùng của nam bệnh nhân biết mình sắp chết

Biết mình sắp chêt và đây là mong muốn cuối cùng của anh