SAME-050 Những cô gái có thể xếp hàng ○ Bồn tiểu thịt sống cho bánh kem Sumire Kuramoto

Tôi bị kích thích bất thường bởi những phụ nữ trẻ mặc đồng phục. Mỗi tháng một lần, tôi trao đổi thông tin với những người bạn có cùng sở thích, nhưng gần đây có những quy định nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi, gây khó khăn bằng nhiều cách khác nhau. Có con mồi ngon nào không... Có một mẹ con mới chuyển đến chung cư do tôi quản lý. Cô gái này thật dũng cảm và xinh đẹp... Tôi thích điều đó.

SAME-050 Những cô gái có thể xếp hàng ○ Bồn tiểu thịt sống cho bánh kem Sumire Kuramoto