RBD-536 Nữ Sinh Đại Học Hoàn Toàn Thống Trị Erina Fujisaki

Sau mùa hè năm thứ tư tại trường đại học, tôi vẫn chưa nhận được một lời mời làm việc nào, vì vậy hầu như ngày nào tôi cũng đến các công ty và tham gia phỏng vấn. Tôi đã ngu ngốc ngu ngốc và không có khả năng tự vệ... Người tiền bối đã đối xử tốt với tôi trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó rất tốt bụng và đáng tin cậy... Tôi đã...

RBD-536 Nữ Sinh Đại Học Hoàn Toàn Thống Trị Erina Fujisaki