DASS-129 [Nhân cách sụp đổ] Cô ấy bị dính đầy tinh trùng trong nước dãi bằng cách lắc cơ thể mình bằng thuốc kích dục với người bạn trai cũ mà cô ấy ghét. Kimeseku Delicate Tôm Warp Climax Mizukawa Sumire - tím mizukawa

Bạn trai cũ của Sumire là một tay buôn ma túy, lúc đầu rất tốt bụng, nhưng sau đó trở thành một tên lưu manh bạo lực. Tôi là người keo kiệt và không thể chia tay dễ dàng, lẽ ra cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi bạn trai cũ và đoạn tuyệt với quá khứ. Vài năm sau, Sumire đang ở đỉnh cao hạnh phúc thì được bạn trai hiện tại cầu hôn, kết quả là bạn trai cũ tìm thấy cô.

DASS-129 [Nhân cách sụp đổ] Cô ấy bị dính đầy tinh trùng trong nước dãi bằng cách lắc cơ thể mình bằng thuốc kích dục với người bạn trai cũ mà cô ấy ghét. Kimeseku Delicate Tôm Warp Climax Mizukawa Sumire - tím mizukawa