Cái kết cho cô giáo viên kiêu ngạo

Ai Sayama là một giáo viên mông to kiêu ngạo với thái độ tồi tệ và coi thường mọi người trong trường của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy rơi vào một tình huống khó khăn sau khi khiến một trong những học sinh ngã cầu thang. Sau đó, cô ấy phải đặt mông của mình lên hàng đầu để giải quyết tình hình.

Cái kết cho cô giáo viên kiêu ngạo